سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی الکترونیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات نهایی درس الکترونیک عمومی 2الکترونیک 2
2نمونه سوالات نهایی درس مدار های مخابراتیمدار های مخابراتی
3نمونه سوالات نهایی درس مدار های الکتریکی مدار الکتریکی
4نمونه سوالات درس مبانی برقگروه بندی نشده
5نمونه سوالات درس الکترونیک 1گروه بندی نشده
6نمونه سوالات نهایی درس ریاضی3ریاضی 3
7نمونه سوالات کنکورگروه بندی نشده
8سوالات طبقه بندی شده مدار های الکتریکیمدار الکتریکی
9سوالات درس مدار های الکتریکی خرداد سال 92مدار الکتریکی
10سوالات درس مدار های الکتریکی شهریور سال 92مدار الکتریکی
11سوالات درس الکترونیک عمومی 2 شهریور سال 91الکترونیک 2
12سوالات درس الکترونیک عمومی 2 خرداد سال 91الکترونیک 2
13سوالات درس الکترونیک عمومی 2 شهریور 92الکترونیک 2
14سوالات درس الکترونیک عمومی 2 اردیبهشت 92الکترونیک 2
15سوالات طبقه بندی شده الکترونیک عمومی 2الکترونیک 2
16دی 86گروه بندی نشده
17الکترونیک 2 دی 87الکترونیک عمومی 2
18الکترونیک 2الکترونیک عمومی 2
19http://electronic.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/608الکترونیک عمومی 2
20مدار دی 90گروه بندی نشده
21سوالات دی 89الکترونیک 1
22مدار .3 86گروه بندی نشده
23مخابراتخرداد87گروه بندی نشده
24دی 89الکترونیک عمومی 2
25دی ماه 89تحلیل مدار الکتریکی
26http://electronic.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/350گروه بندی نشده
27شهریور 89الکترونیک عمومی 2
28http://electronic.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/345گروه بندی نشده
29شهریور 89تحلیل مدار الکتریکی
30شهریور89الکترونیک عمومی 2
31مدار .3 86گروه بندی نشده
32خرداد87تحلیل مدار الکتریکی
33شهریور 85تحلیل مدار الکتریکی
34مدار -خرداد86تحلیل مدار الکتریکی